Privacy Policy

Privacy Policy

Inleiding
Leverancier acht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van haar softwaredienst en websites  van  essentieel  belang. Persoonsgegevens worden daarom zorgvuldig behandeld en beveiligd.  In overeenstemming  met  de  Wet  bescherming  persoonsgegevens  is  de verwerking  aangemeld  bij  het  College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. Leverancier neemt te allen tijde de voorschriften van het College Bescherming Persoonsgegevens in acht.

Verwerking van persoonsgegevens
Leverancier  registreert  persoonsgegevens van klanten van de website. Leverancier gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de overeenkomsten met haar klanten, voor haar overige dienstverlening en om  klanten van haar producten op de hoogte te houden. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten, dan kunt u dit kenbaar maken. Leverancier laat uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Gebruik van cookies

Definitie van cookies
Cookies zijn kleine bestandjes die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt om deze cookies op uw computer op te slaan.

Er  zijn  twee  soorten  cookies. Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser.

Waarom gebruikt Leverancier cookies?
Leverancier gebruikt alleen functionele cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te  kunnen  analyseren  en  om  daarmee  de website te kunnen optimaliseren, zonder dat gebruikers daarmee worden geïdentificeerd. De verkregen gegevens worden geaggregeerd gebruikt en niet voor commerciële doeleinden aan derden doorgespeeld.

Wanneer gebruikt Leverancier cookies?
Alle  websites  gebruiken  cookies  met  bepaalde  technische  en  site-specifieke informatie. Als u ingelogd bent bij Leverancier kan uw gebruikersnaam bewaard worden in een cookie.

Hoe kunt u cookies weigeren?
U  bent  altijd  gerechtigd  om  cookies  te  weigeren.  U  kunt  daarvoor  uw webbrowser instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Indien u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Leverancier en andere websites
Op  de  websites  van  Leverancier  treft  u  mogelijk  hyperlinks  aan  naar  andere  website. Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de omgang door beheerders van andere websites met uw gegevens.

Wijzigingen
Leverancier kan zonder aankondiging wijzigingen aanbrengen in bovenstaande privacy policy. De jongste versie van de privacy policy vervangt oudere versies daarvan.  Het is daarom verstandig regelmatig de privacy  policy van Leverancier te raadplegen.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 17-12-2013